Hlasové centrum Praha

Hlasové centrum Praha je detašovaným specializovaným pracovištěm Polikliniky ambulantních specialistů Medico.

Hlasové centrum Praha se specializuje na diagnostiku a léčbu všech typů onemocnění a poruch hlasu.

Zaměřujeme se na vyhledávání a dispenzarizaci osob ohrožených rakovinou hrtanu.

Zvláštní zřetel klademe na problematiku hlasových profesionálů, zpěváků, herců, učitelů a dalších.

Pracoviště je vybaveno nejmodernější diagnostickou a zobrazovací technikou.

Hlasové centrum Praha se zabývá vlivem gastroesofageálního refluxu na hlas.

Hlasové a sluchové centrum Praha se dlouhodobě zabývá diagnostikou a léčbou nemocných s papillomatosou hrtanu. Dlouhodobě provádí ve spolupráci s Národní referenční laboratoří studii: Očkování proti lidskému papillomaviru. Detailní informace zde

Hlasové centrum Praha/Medical Healthcom s.r.o. je zdravotnické zařízení akreditované Ministerstvem zdravotnictví k výuce lékařů v oboru otorinolaryngologie a foniatrie. Pracoviště se zabývá výzkumnou činností v oblasti lidského hlasu. Nálezy pacientů mohou být anonymně používány k vědeckým a pedagogickým účelům.

Mimo ordinační hodiny zastupuje Poliklinika ambulantních specialistů Medico spol. s.r.o.

Objednat se můžete na telefonním čísle: 733 329 365

Objednání do ambulance pro papillomatosu: 733 329 365